[english] / [italiano] / [français]
Home page - www.eurosael.eu

sael

SAEL Nieuwsflits n°3
September 2009

  Europees seminar over websites voor online begeleiding, op 5 en 6 november 2009 in Sèvres (Frankrijk)

SAEL (Sites d'accompagnement pour les enseignants de langues) wordt door de Europese Unie geco-financierd en richt zich op de online begeleiding van talendocenten. Het project wordt uitgevoerd door drie partners: het Centre international d’études pédagogiques – CIEP (Frankrijk) als projectcoördinator, ANIF Associazione Nationale Insegnanti Francese (Italië) en het Europees Platform (Nederland).

Het  project, dat in december 2007 is opgestart, wordt op 5 en 6 november 2009 afgesloten met  een Europees seminar; dit  zal plaatsvinden op het Centre international d’études pédagogiques (CIEP) in Sèvres, bij Parijs. Alle deelnemers aan het seminar ontvangen een exemplaar van de SAEL-gids, een verzameling praktische aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek dat tijdens het project is uitgevoerd.

 Programma van het seminar praktische gids voor besluitnemers

Het SAEL-seminar richt zich op beleidsmakers (van verenigingen, instellingen, etc.) die een rol spelen bij de opleiding van talendocenten en die websites voor online begeleiding van talendocenten willen opzetten of verbeteren. Het seminar vormt een unieke gelegenheid om good practices uit te wisselen met beleidsmakers uit heel Europa en met onderwijskundige teams van de websites  Emilangues, eTwinning , Franc-Parler.org , Primary Languages, PrimLangues.

Tijdens het seminar zullen de resultaten van het project worden gepresenteerd; bovendien wordt er stilgestaan bij de opleiding en de professionalisering van talendocenten met behulp van websites voor online begeleiding. Door specialisten worden er workshops verzorgd, gericht op het opzetten, bijhouden en verbeteren van websites voor online begeleiding ten behoeve van talendocenten. In een lezing wordt ten slotte de stand van zaken belicht wat betreft de technische aspecten van deze websites voor online begeleiding.

Meer informatie over het programma vindt u op: http://www.eurosael.eu/en/sael-seminar-program-26.html

 Voorwaarden voor inschrijving seminaren

Profiel deelnemers

Het seminar wordt gehouden voor:

• beleidsmakers die een rol spelen bij de opleiding van talendocenten;

• beleidsmakers die een rol spelen bij beleidszaken met betrekking tot nationaal talenonderwijs en de uitvoer van taalbeleid;

• verantwoordelijken voor de communicatie en verspreiding van innovatief en/of pedagogisch-didactisch beleid;

• verantwoordelijken voor verenigingen van talendocenten;

• verantwoordelijken voor ICT-aangelegenheden op beleidsniveau;

• verantwoordelijken voor internetsites die geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor talendocenten.

Inschrijving

U kunt zich t/m 20 oktober online inschrijven via the website.

Werktalen: Frans/Engels

Deelnamekosten:
Forfait A: € 135,- inclusief logies
Forfait B: € 45,- exclusief logies
Deadline voor de aanvraag van een financiële tegemoetkoming (afhankelijk van profiel): 5 oktober 2009.

sael Op de website :  www.eurosael.eu

J1 : one day, one good practice

Vanaf 5 oktober 2009 vindt u op de website www.eurosael.eu elke dag een voorbeeld van de good practices die het SAEL-project heeft voortgebracht. De good practices worden aangeboden in de vorm van RSS feeds en kunnen worden ingevoegd in websites en blogs voor talendocenten. Voor meer informatie:
http://www.eurosael.eu/en/news/one-day-one-good-pratice2.html

 Meer informatie over Comenius SAEL vindt u op: http://www.eurosael.eu/nl  

Voor meer informatie over deelname aan het seminar contact_sael@ciep.fr
Voor als u de SAEL-Nieuwsflits wilt blijven ontvangen
Dit project wordt gefinancierd door de Europese Commissie. De communicatie ligt in handen van de uitvoerders van het project en de Commissie is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie en het gebruik ervan. Uw naam en e-mailadres worden gebruikt om het beheer van een distributielijst tot stand te brengen. Volgens de wet Wet ‘Informatica en Vrijheid’van 6 januari 1978 heeft u recht op toegang, rectificatie en verwijdering van informatie die u aangaan. U kunt u hierop beroepen door contact op te nemen met ons via contact_sael@ciep.fr met in het onderwerpveld ‘droit d’accès liste SAEL’. U kunt zich ook richten per post richten tot de afdeling Informatique et Liberté van het CIEP. Het is eveneens mogelijk, op basis van legitieme motieven, uw bezwaar te uiten over de verwerking van de gegevens die u betreffen.